Digitaliseringsøkonomi

Del

Hvordan ændrer digitalisering markedet?

Er der brug for ny regulering ‒ eller deregulering?

Hvad betyder digitalisering for samfundsøkonomien?

 

[Nye spilleregler]

Digitale muligheder vender op og ned på markedets spilleregler. Nye produkter. Nye salgskanaler. Nye kunder. Og nye konkurrenter.

[Spørg Incentive]

Hvordan håndterer jeres virksomhed, at konkurrencen tager nye former på grund af digitalisering? Er I på forkant med udviklingen? Og klar til at optimere priser og adfærd? Hvor ligger det samfundsøkonomiske potentiale for digitaliseringen? Og hvordan skal vi sikre, at regulering og love lever op til den nye digitale virkelighed?

Incentive hjælper private virksomheder med at forstå, forudse og reagere, når markedet bliver ramt af digitalisering. Og vi hjælper offentlige myndigheder med at designe og gentænke regulering, så markedets spilleregler kan følge med virkeligheden. Også når udviklingen tager fart, og vi må genoverveje, hvordan samfundet får størst mulig gavn af digitaliseringen.

[Vi skaber klarhed]

Potentialet er der. Hvordan udnytter vi det bedst muligt? Og undgår at spænde ben for os selv? Incentive vurderer potentialer og barrierer. Vi giver klare anbefalinger til, hvordan samfundet eller virksomheden kan drage nytte af de digitale muligheder. Vi har bl.a. hjulpet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Teleindustrien.Vores arbejde udgør et beslutningsgrundlag. Konkret. Sagligt. Gennemarbejdet.

[Få svar]

Uforudsigelige udfordringer. Det er vanskeligt, men det kan lade sig gøre at være på forkant. Og det er nødvendigt. Der er meget at lære fra brancher, hvor digitalisering allerede har skabt revolution. Vi har værktøjskassen, vi kender den digitale agenda, og vi er eksperter i samspillet mellem digitalisering, konkurrence og samfundsøkonomi.

Kontakt os. Indled en dialog. Og få svar.