Energi- og miljøøkonomi

Del

Hvor får man mest miljø og klima for pengene?

Hvad er de miljømæssige fordele og ulemper ved nye tiltag?

Hvad er den mest effektive regulering?

 

[Spørg Incentive]

Vil du vide, om samfundets gevinster ved en investering står mål med omkostningerne inden for energi, miljø og/eller klima? Eller har du brug for at få belyst de samfundsøkonomiske konsekvenser af ny lovgivning? Så spørg Incentive. Vi er ikke teknikere. Til gengæld har vi stor erfaring med økonomiske analyser inden for energi, miljø og klima.

[Miljøet er i højsædet]

Det ved alle. Samtidig er ressourcerne knappe. Derfor stiger presset for at få mest for pengene. Men det er komplekst, og der er meget at overskue. Meget at veje op mod hinanden og tage hensyn til. Mange vil gerne have svar i en fart, men de ligger ikke på flad hånd. De kan dog findes med en systematisk tilgang. Det er vores erfaring.

[Signifikant]

. Kun ganske få kan levere samfundsøkonomiske analyser, der lever op til Finansministeriets strenge metodemæssige retningslinjer. Analyser af konsekvenserne for samfundet af ny regulering på miljø- og energiområdet. Konkurrenceanalyser, der kortlægger fordele og ulemper ved forskellige grader af liberalisering. Vi er på forkant med udviklingen. Vi deltager aktivt i metodeudvikling inden for transport, sundhed, miljø og energi. Derfor hjælper vi Transportministeriet, Finansministeriet, Trafikstyrelsen, Miljøstyrelsen, Vejdirektoratet, Dansk Energi, Dong Energy og mange flere. Vores arbejde danner grundlag for politiske beslutninger. Konkret. Sagligt. Gennemarbejdet.

[Få svar]

Hurtigt og sikkert. Svar som er til at forstå. Vores store erfaring sikrer en god proces. Selv under tidspres. Hvor der tages hånd om alle facetter. Så analyserne holder vand. Og er til at forstå.

Kontakt os. Indled en dialog. Og få svar.