Samfundsøkonomi

Del

Står gevinsterne mål med omkostningerne?

Hvilken løsning er den bedste?

Hvor stort er det samfundsøkonomiske afkast?

 

[Spørg Incentive]

Vil du vide, om samfundets gevinster ved en investering står mål med omkostningerne? Eller har du brug for at få belyst de samfundsøkonomiske konsekvenser af ny lovgivning? Så spørg Incentive. Vi er blandt Danmarks absolut førende eksperter inden for samfundsøkonomi.

[Ressourcerne er knappe]

Det ved alle. Derfor stiger presset for at få mest for pengene. Samfundsøkonomiske analyser giver de nødvendige svar. Når de er lavet ordentligt. Naturligvis. Alle aspekter ved beslutningen skal tillægges den rette vægt. Det gør vi.

[Sylespidst]

. Kun ganske få kan levere samfundsøkonomiske analyser, der lever op til Finansministeriets strenge metodemæssige retningslinjer. Vi er på forkant med udviklingen. Vi har været med til at udvikle Transport- og Bygningsministeriets officielle regnearksværktøj til samfundsøkonomiske analyser. Og deltager aktivt i metodeudvikling inden for transport, sundhed, miljø, energi og uddannelse. Derfor hjælper vi Finansministeriet, Transport- og Bygningsministeriet, DEA, Miljøstyrelsen, Novo Nordisk, Vejdirektoratet og mange flere. Vores arbejde danner grundlag for politiske beslutninger. Konkret. Sagligt. Gennemarbejdet.

[Få svar]

Hurtigt og sikkert. Svar som er til at forstå.Vores store erfaring sikrer en god proces. Selv under tidspres. Hvor der tages hånd om alle facetter. Så analyserne holder vand. Og er til at forstå.

Kontakt os. Indled en dialog. Og få svar.