Karrieretrin

Del

Vores karrieremodel har 6 niveauer med stigende krav til performance og øget ansvar i forhold til kundekontakt, projektledelse, udvikling og salg. Vi evaluerer og sætter mål årligt samt følger op på mål og målopfyldelse halvårligt.

1. Juniorkonsulent

Leverer kompetente faglige og analytiske bidrag. Formidler resultater af analyser klart.

2. Konsulent

Leverer delelementer af projekter i samarbejde med kolleger. Formidler resultater og anbefalinger efter kundens behov.

3. Seniorkonsulent

Mestrer analyseteknikker inden for Incentives centrale markedsområder. Har ansvar for mindre projekter eller delelementer af større projekter. Undersøger og konkretiserer kundens behov og leverer herefter både fagligt, formidlingsmæssigt og i relationen med kunden.

4. Manager

Er selvkørende projektleder på mellemstore og middelkomplekse projekter. Fungerer som supervisor og inspirator for kolleger. Har selvstændigt ansvar for at sikre meget tilfredse kunder både i mødet med kunden, det faglige indhold og i formidling af resultaterne.

5. Seniormanager

Er selvkørende projektleder på store og komplekse projekter. Er på forkant med kundernes behov, kendt i branchen og har meget tilfredse kunder.

6. Director

Som seniormanager, men har samtidig egenhændigt ansvar for et eller flere centrale forretningsområder. Er primus motor for at fastholde og udbygge Incentives markedsposition inden for centrale områder. Har ansvar for en afdeling i Incentive.