Kompetenceudvikling

Del

[Høj faglighed er en forudsætning]

Uden diskussion.Vi har ansat nogle af Danmarks bedste økonomer, og sådan skal det blive ved med at være. Vi udvikler os fagligt ved at stille krav til os selv om altid at blive bedre, kombinere vores kompetencer og lære nyt.

[Konsulentrollen er alfa og omega]

Simpelthen. Vores succes som konsulenter afhænger af vores evne til at mestre konsulentrollen.

Den mest effektive måde at lære konsulentrollen er ved at prøve den og lære af andre, der mestrer den. For at understøtte medarbejdernes udvikling i konsulentrollen tilbyder vi:

  • sparring, hvor erfarne konsulenter holder sparringssamtaler med mindre erfarne projektledere på konkrete projekter ud fra vores sparrings-guide. Her sikrer vi, at alle aspekter af et projekt gennemgås og understøtter dermed udvikling og erfaringsopbygning.
  • udviklingsdage, hvor hele virksomheden deltager i kompetenceudvikling. På den måde kan vi fastholde og udvikle læring og forandring. Vi har fx haft udviklingsdage inden for konsulentrollen, formidling, salg&relationer, personlig kommunikation og Jungs type-indikator (JTI).
  • ”Incentives kompetencehåndbog”. Her har vi defineret 21 kompetencer, som vi mener er afgørende for vores succes. Hvert år kortlægger og drøfter vi faktisk og ønsket kompetenceniveau med hver enkelt medarbejder. Herefter aftaler vi mål samt ledelsesstøtte og aktiviteter for at opnå målet for det kommende år.