Agnete Nielsen

Konsulent

T: 2869 2181
E: an@incentive.dk

AN til HS

 

Hvad kan hun?

Økonomiske analyser, herunder registerbaserede analyser og politisk økonomi.

Hvad har hun lavet?

Agnete er cand.polit med erfaring fra Finansministeriet og Folketinget. Hun har bl.a. arbejdet med store registerdatasæt, økonomisk politik og analyser inden for særligt skatte- og pensionsområdet, samt formidling af komplekse økonomiske problemstillinger.

Hvordan er hun?

Agnete er nysgerrig og synes, det er spændende at sætte sig ind i nye områder. Hun er grundig, analytisk og hurtig til at lære nye ting. Hun motiveres af arbejdet med at omdanne data til resultater, og derudover lægger hun stor vægt på, at resultater formidles på en klar og letforståelig måde.

Casper Mønsted

Manager (partner)

T: 5190 6367
E: cm@incentive.dk

CM til HS

 

Hvad kan han?

Prissætning, rabatstrukturer, konkurrenceanalyser, betalingsvillighedsstudier og business cases.

Hvad har han lavet?

Casper er en erfaren økonom, der allerede tidligt på økonomistudierne opdagede sin interesse for prissætning. Siden har han arbejdet intensivt med området. Først som konsulent og senest som Senior Pricing Manager hos Pandora. De erfaringer gør ham i stand til at se prissætningsopgaver både med konsulentens analytiske briller og indefra med virksomhedens øjne.

Hvordan er han?

Casper er idérig og elsker at bidrage med nye og kreative løsninger. Empati og evnen til at forstå kundens behov er kendetegnende for ham. Han er grundig og analytisk og arbejder ihærdigt for at finde den optimale løsning. Og samtidig gør han meget ud af at forklare baggrunden for den.

Christoffer Larsen

Seniorkonsulent

T: 2267 8679
E: cl@incentive.dk

CL til HS

 

Hvad kan han?

Økonomiske analyser, herunder samfundsøkonomi, markedsanalyser, finansielle analyser og adfærdsøkonomi.

Hvad har han lavet?

Christoffer er cand.polit med en stærk faglig ballast. Han har beskæftiget sig med flere områder inden for økonomi, bl.a. økonomisk politik, markedsstrukturer, finansiering, adfærdsøkonomi og prissætning. Han har flere års erfaring fra Nationalbanken og har herudover arbejdet i en tænketank. Christoffer er en dygtig formidler og underviser i mikroøkonomi på Copenhagen Business School.

Hvordan er han?

Christoffer er en udadvendt og vellidt person, der stiler mod at løse enhver opgave bedst muligt. Han arbejder ud fra grundig analytisk metode, logisk tænkning og samarbejde med kolleger. Han er meget fleksibel og hurtig til at sætte sig ind i nye ting. Christoffer har stor erfaring med at opbygge stærke relationer til samarbejdspartnere.

Claus B. Galbo-Jørgensen

Manager (partner)

T: 2818 1223
E: cgj@incentive.dk

CGJ til HS

 

Hvad kan han?

Økonomiske analyser, herunder konkurrenceøkonomi, økonomiske modeller, samfundsøkonomi og finansielle analyser.

Hvad har han lavet?

Claus har en stærk teoretisk baggrund og solid praktisk erfaring inden for en lang række økonomiske discipliner. Han har arbejdet som konsulent i flere år og har desuden tidligere arbejdet for blandt andre Danske Bank, COWI og Danmarks Nationalbank. Claus er desuden ekstern lektor på Økonomisk Institut, Københavns Universitet.

Hvordan er han?

Claus er en engageret økonom, som sætter den faglige stolthed højt. Han kan godt lide at sætte tingene ind i en større sammenhæng og er ofte den, som kommer på de opfindsomme løsninger. Han har et stærkt pædagogisk gen og synes, at det er sjovt at forklare en kompliceret problemstilling, så flest muligt forstår den. Claus er ikke bundet af dogmer og forsøger derfor at se alle sider af en sag.

Emil Foged

Konsulent

T: 3147 8353
E: ef@incentive.dk

EF til HS

 

Hvad kan han?

Emil har stærke kompetencer inden for big data, transportøkonomi, registerdata og samfundsøkonomiske analyser.

Hvad har han lavet?

Emil er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet og har også arbejdet hos Incentive som juniorkonsulent. Emil har bl.a. været med til at udvikle Incentives big data-model, TOTEM, som måler danskernes transportmuligheder. Han har desuden været med til at udarbejde flere samfundsøkonomiske og transportøkonomiske analyser i Danmark og udlandet. Emil har også beskæftiget sig med registerdata i forbindelse med sundhedsøkonomiske analyser.

Hvordan er han?

Emil er garant for eksekvering. Han er grundig, når han skal forstå kundens behov, og han bestræber sig altid på at finde en løsning af høj kvalitet og med klare anbefalinger.

Hans Henrik Woltmann

Konsulent

T: 2028 3085
E: hw@incentive.dk

HW til HS

 

Hvad kan han?

Økonomiske analyser, herunder samfundsøkonomi, registerbaserede analyser og økonometri.

Hvad har han lavet?

Hans Henrik er cand.polit. med erfaring fra Økonomi- og Indenrigsministeriet og fra konsulentarbejde i sin studietid som juniorkonsulent hos Incentive. Han er vant til at arbejde med store datasæt — i ministeriet arbejdede han med registerdatasæt, og hos Incentive har han været med til at udvikle big data-modellen TOTEM. Hans Henrik har desuden arbejdet som holdunderviser på Københavns Uni-versitet.

Hvordan er han?

Hans Henrik er udadvendt og nysgerrig efter at sætte sig ind i nye områder. Han sætter en ære i at formidle selv de mest komplekse økonomiske problemstillinger på en letforståelig og overskuelig måde. Han vægter altid fagligheden højt og går engageret til værks.

Henrik Holm Jensen

Manager (partner)

T: 6063 1506
E: hhj@incentive.dk

HHJ til HS

 

Hvad kan han?

Økonomiske og statistiske analyser, herunder betalingsvillighedsstudier, præferencestudier, markedsanalyser og prognoser.

Hvad har han lavet?

Henrik er en erfaren konsulent. Han har tidligere arbejdet for blandt andre COWI og Københavns Lufthavne CPH.

Hvordan er han?

Henrik er faktaorienteret og analytisk og trives med komplekse problemstillinger. Han lægger vægt på at komme hele vejen rundt om emnet og adskille dét, man ved, fra dét, man tror eller håber. Henrik har en veludviklet kritisk sans og går sjældent efter den nemmeste løsning eller hurtigste konklusion. Derfor siger Henrik ikke nødvendigvis det, du gerne vil høre ‒ men dét, du har brug for at vide. I opgaveløsningen kan Henrik både være pragmatisk og fleksibel ‒ blot man er åben og ærlig omkring de antagelser og forsimplinger, der er lavet.

Jens Olsen

Seniormanager (partner)

T: 2829 2228
E: jo@incentive.dk

JO til HS

 

Hvad kan han?

Projektledelse og sundhedsøkonomiske analyser, herunder registerbaserede analyser, effektstudier (quality of life-studier) og sundhedsøkonomisk modellering.

Hvad har han lavet?

Jens har de seneste 17 år arbejdet i forskellige stillinger inden for sundhedsområdet på Odense Universitetshospital, i Sundhedsministeriet og på Syddansk Universitet. Jens kommer fra en stilling som leder af Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering, Syddansk Universitet. Jens har medvirket i en lang række sundhedsøkonomiske analyser og medicinske teknologivurderinger og har således en bred erfaring.

Hvordan er han?

Jens er analytisk, men lægger også vægt på formidling og har fokus på, at analyserne skal være anvendelige. Han holder af at udvikle idéer i fællesskab og er uformel i sin omgangsform. Jens er pragmatisk og fleksibel — og mener, det er vigtigt, at man er åben og ærlig om antagelserne i analysen og om dens begrænsninger.

Jonas Herby

Manager (partner)

T: 2728 2748
E: jh@incentive.dk

JH til HS

 

Hvad kan han?

Økonomiske analyser herunder økonomiske modeller, samfundsøkonomi og business cases.

Hvad har han lavet?

Jonas er økonom med erfaring med opbygning af økonomiske modeller og håndtering af store datamængder. Herunder har han stor erfaring med cost-benefit-analyser og kvantitative evalueringer inden for flere forskellige sektorer – bl.a. transport, cykling og uddannelse. Ydermere er han en erfaren projektleder, og han har en særlig sans for at formidle komplekse økonomiske problemstillinger til ikke-økonomer. Jonas har tidligere undervist i samfundsøkonomi på Økonomisk Institut på Københavns Universitet.

Hvordan er han?

Jonas er initiativrig og opfindsom med sans for konstant at finde nye løsninger på udfordringerne. Han har sans for at udvikle sine projekter i en retning, så de passer til kundens behov. Jonas er optimistisk og åben og udstråler begejstring for de ting, han laver.

Katrine Ellersgaard

Seniorkonsulent

T: 2333 1817
E: ke@incentive.dk

KE

 

Hvad kan hun?

Samfundsøkonomiske analyser, konkurrence og regulering, digital økonomi, business cases.

Hvad har hun lavet?

De seneste år har Katrine rådgivet virksomheder, offentlige institutioner og interesseorganisationer om samfundsøkonomiske problemstillinger, konkurrenceforhold og design af regulering. Tidligere har hun arbejdet som økonom hos Copenhagen Economics og som teknologistrategisk konsulent hos IBM.

Hvordan er hun?

Katrine er kendt som en stærk og reflekteret økonom, der går op i levende og klokkeklar formidling. Katrine er udadvendt, entusiastisk og målrettet og lægger vægt på at forstå kundens udgangspunkt og behov. Med en veludrustet økonomisk værktøjskasse og en god portion konsulenterfaring ved Katrine, hvad det vil sige at omsætte teori til praksis.

Kristian Kolstrup

Manager (partner)

T: 2744 7486
E: kk@incentive.dk

KK til HS

 

Hvad kan han?

Samfundsøkonomi, finansiering og risikomodellering, særligt inden for transport og byudvikling.

Hvad har han lavet?

Kristian har lavet økonomiske analyser af en lang række transport- og byudviklingsprojekter i Danmark, Europa og Afrika. Kristian har tidligere arbejdet for COWI, og han har undervist på DTU og Leeds University Business School. Han er i dag tilknyttet Københavns Universitet som ekstern underviser i cost-benefit-analyser i praksis.

Hvordan er han?

Kristian brænder for opgaver, der bidrager med ny viden eller løser et konkret problem. Han sætter barren højt og er god til at gennemskue komplekse problemstillinger, hvilket resulterer i løsninger, der holder hele vejen rundt. Kristian er god til at lytte til kundens behov og leverer resultater i en positiv atmosfære.

Lise Hagelund

Konsulent

T: 4077 7282
E: lh@incentive.dk

LH til HS

 

Hvad kan hun?

Kvantitative og kvalitative analyser inden for sundhedsområdet, herunder statistiske analyser, præference- og spørgeskemaundersøgelser, medicinske teknologivurderinger (MTV’er), litteratur- og interviewstudier.

Hvad har hun lavet?

Lise er uddannet kandidat i Folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet. Hun har erfaring fra en lang række af Incentives projekter på sundhedsområdet.

Hvordan er hun?

Som udgangspunkt kan Lise lide at se så mange sider af en sag som muligt og dermed sikre, at projektet kommer hele vejen rundt om en problemstilling. Hun arbejder engageret, systematisk og grundigt, og hun er glad for faglige udfordringer. Lise går op i, at kunden er tilfreds og føler sig i gode hænder fra start til slut.

Martin Bøge

Seniorkonsulent

T: 4095 8118
E: mab@incentive.dk

MAB til HS

 

Hvad kan han?

Samfundsøkonomisk analyse og prioritering, herunder cost-benefit-analyser samt industri- og miljøøkonomi.

Hvad har han lavet?

Martin har solid erfaring med transportøkonomi, konsekvensanalyse samt samfundsøkonomisk analyse og prioritering. Hans styrke ligger inden for økonomiske modeller og samfundsøkonomiske beslutningsværktøjer. Martin har tidligere arbejdet for COWI og CEBR.

Hvordan er han?

Martin er dedikeret og initiativrig. Han arbejder struktureret, har et stort overblik og er god til at have mange bolde i luften. Derudover er Martin en god formidler, der ikke blot nyder at løse problemer, men også at videreformidle og videreudvikle i samspil med andre. Martin er positiv og humoristisk og lægger stort engagement i sit arbejde.

Mette Bøgelund

Direktør og partner

T: 2916 1222
E: mb@incentive.dk

MB til HS

 

Hvad kan hun?

Projektledelse og økonomiske analyser, herunder sundhedsøkonomi, konkurrence, business cases og prissætning.

Hvad har hun lavet?

Mette er medstifter af Incentive. Hun har arbejdet som konsulent i over 10 år og har desuden tidligere arbejdet for SAS, COWI og Københavns Lufthavne.

Hvordan er hun?

Mette går til opgaverne med stor entusiasme og begejstring. Hun tror grundlæggende på, at alt kan lade sig gøre. Hun får ofte nye ideer ‒ kan det her ikke gøres smartere? Tit er der mange bolde i luften, men hun styrer alligevel projekterne sikkert i havn med meget høj kundetilfredshed. Hun har mange tætte relationer blandt kunder og samarbejdspartnere.

Nina Gustafsson

Konsulent

T: 2714 1124
E: ng@incentive.dk

NG til HS

 

Hvad kan hun?

Økonomiske og statistiske analyser herunder registeranalyser, økonomiske modeller og økonometri.

Hvad har hun lavet?

De seneste år har Nina arbejdet på en lang række af Incentives projekter inden for sundhedsøkonomi. Herigennem har hun opnået solid erfaring med registerbaserede analyser. Derudover er Nina økonom med erfaring fra Finansministeriet og Danmarks Statistik, og hun er vant til at arbejde med store datamængder. Nina har bl.a. arbejdet med nationalregnskab og makroøkonomiske prognoser samt udvikling og brug af ADAM-modellen, som er en empirisk funderet makroøkonomisk model af dansk økonomi.

Hvordan er hun?

Nina er analytisk og åben. Hun gør meget ud af at forstå og imødekomme kundens behov og bruger sin faglige kunnen til at opnå et godt resultat. Nina motiveres af at omdanne data til resultater, og hun går op i at videreformidle resultaterne på bedste vis.

Sandra Stallknecht

Konsulent

T: 2521 6254
E: ses@incentive.dk

SES til HS

 

Hvad kan hun?

Sandra har gode færdigheder i kvantitative og kvalitative analyser inden for sundhedsområdet, herunder statistiske analyser, spørgeskemaundersøgelser, litteratur- og interviewstudier.

Hvad har hun lavet?

Sandra har en kandidatgrad i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, hvor hun også har arbejdet som holdunderviser på et statistikkursus. Herigennem har hun fået erfaring med statistiske analyser samt et dybdegående kendskab til det danske sundhedsvæsen. Derudover har Sandra opnået erfaring med surveyundersøgelser som forskningsassistent på Afdeling for Social Medicin, samt litteratur- og reviewstudier hos Copenhagen Trial Unit. Hos Incentive har Sandra arbejdet på en række sundhedsrelaterede projekter, hvor hun blandt andet har fået erfaring med at udarbejde spørgeskemaer.

Hvordan er hun?

Sandra arbejder grundigt og systematisk og besidder et tværfagligt perspektiv. Hun motiveres af at videreformidle analyseresultater på bedste vis, og det er afgørende for hende, at kunden er tilfreds med produktet.

Søren Primdahl

Associeret partner

T: 4010 3927
E: sp@incentive.dk

SP til HS

 

Hvad kan han?

Kommercielle erstatningsopgørelser inden for entrepriseret, IT, konkurrenceret, virksomhedsoverdragelser, immaterielle rettigheder og forsikringskrav.

Hvad har han lavet?

Søren er uddannet statsautoriseret revisor og har i hele sin revisorkarriere været kapitalejerpartner i PwC, hvor han var ansvarlig for firmaets specialafdeling inden for Dispute Analysis and Forensic Investigation. Afdelingen var en del af PwC’s internationale forretningsområde. Søren har assisteret advokatfirmaer på nogle af Danmarks største erstatningssager og har herigennem stor praktisk erfaring med at udfærdige og afhjemle rapporter i retten. Han er vejleder og eksaminator i kandidatafhandlinger på Copenhagen Business School.

Hvordan er han?

Søren er på fagligt plan et konkurrencemenneske, som sætter en stor ære i at levere et fagligt korrekt og brugbart arbejde til kunderne. Hans faglige ambitionsniveau styres af sagens økonomiske udfald for klienten.

Thomas Odgaard

Direktør og partner

T: 2916 1223
E: to@incentive.dk

TO til HS

 

Hvad kan han?

Projektledelse og økonomiske analyser, herunder prissætning, markedsanalyser, business cases og samfundsøkonomi.

Hvad har han lavet?

Thomas er medstifter af Incentive. Han er en erfaren projektleder, der har arbejdet som konsulent i mange år. Han har desuden tidligere arbejdet for blandt andre A.P. Møller-Mærsk, COWI og Novozymes.

Hvordan er han?

Thomas sætter en ære i at hjælpe kunderne og levere mere end forventet. Han holder af at udvikle idéer i fællesskab og går ikke af vejen for en god diskussion eller konkurrence. Han elsker at udfordre gængse tilgange og rutiner. Han er uformel i sin omgangsform og trives bedst med minimalt bureaukrati.