Transportøkonomi

Del

Udvalgte publikationer m.m.

 

Transportministeriet (2015): “Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Transportministeriet og Sund & Bælt (2014): “Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen

Produktivitetskommissionen (2014): “Infrastruktur. Analyserapport 5″

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2014): “Liberaliseringen af bilsynsmarkedet”

Region Hovedstaden (2014): “Cykelregnskab for Region Hovedstaden”

Malmø Stad og Københavns Kommune (2013): Samfundsøkonomisk screening af Øresundsmetroen

Københavns Kommune m.fl.(2013): “Samfundsøkonomiske modeller i Danmark og Sverige

Trafikstyrelsen (2012): “Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn”

DI (2011): “Fremtidens mobilitet og transport. Vision 2050 er vejen til vækst

Odense Kommune (2011): “Foranalyse af letbane. Teknisk baggrundsrapport – sammenfatning”

Transportministeriet (2010): “Potentiale for vækst i togtrafikken”

Transportministeriet (2010): “Togets konkurrenceevne – en jernbane i vækst”