Kontakt

Amanda Falah Rasmussen

Juniorkonsult
+45 5369 8466

Amanda studerar folkhälsovetenskap på Köpenhamns Universitet, där hon skaffat sig kompetens inom bland annat kvantitativ databearbetning.

Amanda har genom sina tidigare anställningar vid patientföreningar och i Region Hovedstadens Psykiatri fått breda kunskaper om den danska vårdsektorn, vad gäller både praxis och forskning. Hon har bland annat arbetat med insamling och analys av data samt skriftlig informationsförmedling på hälsoområdet.

Amanda är målinriktad och systematisk när hon löser sina uppgifter och är bra på att arbeta tvärvetenskapligt.