Kontakt

Anna Birkebæk Okkels

Juniorkonsult
+45 3056 8257

Anna är magisterstudent i folkhälsovetenskap vid Köpenhamns universitet, där hon bland annat har skaffat sig kompetens inom kvantitativa analyser för hälsosektorn.

Genom sina tidigare anställningar vid bland annat Hälsovårdsmyndigheten, samt Hälso- och äldreministeriet, har Anna dessutom fått en bred kunskap om och förståelse för det danska hälso- och sjukvårdssystemet.

Anna arbetar strukturerat och målinriktat. Hon motiveras av att få inblick i nya områden och strävar efter att kunna leverera en högkvalitativ produkt till kunden.