Kontakt

Annabell McMillan

Konsult
+45 4094 7628

Annabell har stor erfarenhet av hälsoekonomi och market access, och hon har specialiserat sig inom kvantitativa analyser på hälsoområdet.

Under sin tid hos Incentive har hon i första hand sysslat med hälsoekonomiska modeller, såsom budget impact-, cost per responder- och sekvensmodeller. Inom market access har hon bidragit till att undersöka konkurrentlandskapet, behandlingsvägledningar och kliniska aspekter av sjukdomsområdet, för att ge input till strategier för market access. Hon har tidigare arbetat inom läkemedelsindustrin där hon bland annat har fungerat som stöd för market access och scientific affairs.

Hon har en kandidatexamen i folkhälsovetenskap från Köpenhamns universitet, där hon även har undervisat i statistik.

Annabell gillar att jobba med många människor, och över flera olika specialområden. Hon är alltid redo för nya utmaningar, och strävar efter att belysa problemställningar så nyanserat som möjligt.