Kontakt

Cecilie Yssing

Manager
+45 2290 9902

Cecilie är utbildad ekonom och specialist på datadrivna utvärderingar, samhällsekonomiska beräkningar och hälsoekonomi.

Cecilie arbetar med många typer av vårdekonomiska analyser från förkliniska marknadspotentialundersökningar till marknadstillgänglighetsstöd och -strategier. Hon har erfarenhet från arbete med en mängd datakällor och har fokus på att utnyttja tillgängliga data på bästa möjliga sätt, och samtidigt nå fram till ett realiserbart resultat. Cecilie har tidigare varit anställd på Deloitte Consulting och ApHER, där hon främst ägnade sig åt utvärderingar av insatser på välfärdsområdet och på registerbaserade cost of illness-studier.

För Cecilie är det viktigt att kunden får maximal nytta av analyserna, och därför lägger hon stor vikt vid att förmedla och kommunicera resultaten. Cecilie är en lagspelare och gillar att ingå i ett team där alla hjälper varandra för att uppnå bästa möjliga resultat.