Kontakt

David Andreas Seiler-Holm

Seniorkonsult
+45 6133 5253

David är expert på ekonomisk modellering, datadrivna analyser och statistik. Utöver detta har han stor kompetens inom programmering.

David har en kandidatexamen i ekonomi. Hos Incentive har han arbetat med prissättning och hälsoekonomi, där han särskilt bidragit till de siffer- och kodningstunga delarna av uppdragen. David har tidigare arbetat som forskningsassistent vid CBS, där han bidrog med registeranalyser för danska styrelser. Han har också arbetat som lärare i mikroekonomi på ekonomiprogrammet vid Köpenhamns universitet.

För David är det viktigt att kunden ska få ut mesta möjliga av sina analyser. Han sätter därför en ära i att alla resultat ska vara genomarbetade och enkla att förstå.