Kontakt

David Andreas Seiler-Holm

Konsult
+45 6133 5253

David är utbildad pol.mag. vid Köpenhamns universitet där han specialiserade sig på finansiering. Han har även spetskompetens i mikroekonometri, och är dessutom en entusiastisk programmerare.

David har arbetat som forskningsassistent vid CBS, där han bidrog med registeranalyser av danska styrelser. Han har också arbetat som lärare i mikroekonomi på ekonomiprogrammet vid Köpenhamns universitet. Hos Incentive har David kommit att använda sin kompetens bland annat inom området transport- och vårdekonomi, där han framförallt har bidragit till den siffertunga delen av de ekonomiska analyserna.

David är en empatisk, kompetent och förtroendeingivande ekonom som lägger stor vikt vid att leverera resultat som är genomarbetade och lätta att förstå.