Kontakt

Elisabeth Bast Laurents

Juniorkonsult
+45 2633 6642

Elisabeth är masterstudent i ekonomi vid Köpenhamns universitet, där hon specialiserar sig i mikroekonomi. Hon har stor kunskap inom samhällsekonomi och registeranalys.

Elisabeth har tidigare arbetat inom Skatteministeriet, där hon har skaffat sig erfarenhet av såväl större som mindre skatteekonomiska analyser samt att arbeta med stora datamängder.

Elisabeth har alltid fokus på att leverera grundliga analyser och tar inga genvägar för att komma fram till slutresultatet. Elisabeth är pratsam och uppskattar input och feedback i sitt arbete.