Kontakt

Emma Munk

Konsult
+45 4234 9564

Emma har en masterexamen i medicin med industriell specialisering från Aalborg universitet, med en specialisering inom hälsoekonomiska modeller och analyser. Hon har ingående kunskaper om dansk hälso- och sjukvård, samt gedigna kliniska kunskaper.

Emma har erfarenhet från ett brett spektrum av hälsoekonomiska modeller och specialkunskap om Medicinrådsprocessen för nya läkemedel och indikationsutökningar. Detta har hon tillgodogjort sig tack vare sitt förflutna som hälsoekonom på Amgros och Medicinrådets sekretariat.

Emma är engagerad, grundlig och hon är fast besluten att det hon levererar ska hålla hög kvalitet.