Kontakt

Helle Kastenskov

Administrativ medarbetare
+45 5059 0901

Helle arbetar med många olika administrativa uppgifter, däribland löne-, personal- och kontorsadministration.

Under sitt arbetsliv har Helle främst haft fokus på administration, koordination och daglig drift. Helle har en kandidatexamen i ekonomi.

Helle är strukturerad, har god överblick och är bra på att planera och prioritera. Hon löser sina uppgifter enkelt och effektivt. Helle strävar efter att ligga steget före så att hon kan avlasta konsulterna så mycket som möjligt i det dagliga arbetet. Helle värdesätter hjälpsamhet och god stämning.