Kontakt

Henrik Holm Jensen

Manager och seniorspecialist
+45 6063 1506

Henrik är expert på ekonomiska och statistiska analyser, bland annat studier om betalningsvillighet, preferensstudier, time tradeoff-studier och marknadsanalyser.

Henrik är en erfaren konsult och har en pol. kand.-examen. Han har tidigare arbetat för bland andra COWI och Köpenhamns flygplats CPH.

Henrik är faktaorienterad och analytisk och trivs med komplexa problemställningar. Han vill sätta sig grundligt in i ämnet och skilja ut det man vet från det man tror eller hoppas. Henrik har en välutvecklad kritisk hållning och nöjer sig sällan med den enklaste lösningen eller snabbaste slutsatsen. Därför säger Henrik inte nödvändigtvis det du helst vill höra – utan det du behöver veta. När uppgifter ska lösas kan Henrik vara både pragmatisk och flexibel – bara man är öppen och ärlig om de antaganden och förenklingar som gjorts.