Kontakt

Henrik Schnack

Konsult
+45 4217 3292

Henrik har en kandidatexamen i Medical Market Access från Aalborg Universitet, där han tillägnat sig breda kunskaper inom hälsoekonomi, upphandling och strategisk prissättning av läkemedel samt om den danska och den internationella läkemedelsmarknaden.

Henrik har bl.a. arbetat med hälsoekonomisk modellering, marknadsanalyser och det danska upphandlingssystemet för sjukhusmedicin i en analog konkurrens. Projekten har genomförts i samarbete med både offentliga och privata aktörer inom vårdsektorn, däribland Amgros, Aalborg Universitetssjukhus och Life Science Robotics ApS.

Henrik är kritiskt tänkande, lösningsorienterad och mycket analytisk när han tar sig an nya uppgifter.