Kontakt

Ingeborg Hvidsten

Inhouse-grafiker
+45 6171 6924

Ingeborgs spetskompetens är grafisk design. Hon har en god blick för estetik och en bra förståelse för visuell kommunikation.

Ingeborg, som är utbildad grafisk designer vid Designskolan KADK, har i många år arbetat med visuell kommunikation. Ingeborg har goda kunskaper och stor kännedom om grafisk design, visuell kvalitetssäkring och utveckling av medieproduktion. Tidigare har Ingeborg arbetat för danska Försvaret, där hon bl.a. ansvarade för all inhouse-grafik.

Ingeborg har en nyfiken inställning till grafiska medier och ett starkt fokus på estetiska detaljer. Hennes främsta uppgift som grafisk designer är att engagera, lyssna och hjälpa kunden helskinnad genom designprocessen från A till Ö. Ingeborg ser grafisk design som en möjlighet att förstärka det skrivna ordet och förmedla det önskade budskapet på bästa möjliga sätt.