Kontakt

Jan Håkon Rudolfsen

Seniorkonsult
+45 2036 0950

Jan Håkon är utbildad ekonom vid UiT Norges Arktiska Universitet, och håller på att slutföra sin doktorsexamen inom hälsoekonomi där han undersöker geografisk variation i användningen av hälso- och sjukvårdstjänster.

Han har ingående kunskaper om både hälsoekonomiska – och mer allmänna – förutsättningar i Norge. Han är expert på registerstudier och har författat registerdatastudier som bl.a. har publicerats i BMC Health Services Research and Scientific Report. Dessutom arbetar han med litteraturstudier och ekonomiska analyser inom hälsoområdet.

För Jan Håkon är det viktigt att ha god förståelse för kundens behov och att alltid leverera en högkvalitativ produkt. Hans passion är att skapa den bästa möjliga representationen av verkligheten med hjälp av tillgängliga data.