Kontakt

Jens Olsen

Director och partner
+45 2829 2228

Jens har stor erfarenhet av hälsoekonomiska analyser, inklusive registerbaserade analyser, effektstudier (quality of life- och outcome-studier) och vårdekonomiska modeller, bland annat i syfte att underlätta market access. Jens är även en erfaren projektledare som har ansvarat för åtskilliga analyser till Medicinrådet.

Jens har en pol.mag. i ekonomi, och har sedan 2012 varit ansvarig för ett flertal av Incentives vårdekonomiska projekt. Dessförinnan var Jens anställd vid Odense universitetssjukhus, danska socialdepartementet och Syddansk Universitet som chef för en hälsoekonomisk forskningsenhet. Jens har genomfört projekt åt läkemedelsbolag, intresseorganisationer och offentliga myndigheter. Jens har ett stort nätverk och god kännedom om dansk hälso- och sjukvård.

Jens är analytisk, har fokus på analysernas användbarhet och lägger stor vikt vid förmedling. Han tycker om att utveckla idéer i samarbete med andra, och har en informell framtoning.