Kontakt

Lotte Klinten Ockert

Seniorkonsult
+45 6133 2535

Lottes kärnkompetenser är prissättning och ekonomisk modellering, särskilt inom value-based pricing. Hon är bra på att utforma och implementera ekonomiska modeller för att lösa kommersiella problem.

Under de senaste åren har Lotte arbetat inom den medicintekniska branschen, där hon kombinerat hälsoekonomi med skapande av prisstrategier. Lotte har en magisterexamen i ekonomi från Syddansk Universitet med inriktning mot mikroekonomi.

Lotte är en glad och engagerad person som alltid försöker hitta de bästa lösningarna. Hon har ett stort fokus på transparens och enkelhet, vilket gör henne till en skicklig förmedlare av komplexa analyser.