Kontakt

Mads Münster

Konsult
+45 6199 3468

Mads är utbildad ekonom vid Köpenhamns Universitet och har stor kunskap inom samhällsekonomi och statistik samt databehandling och dataöverföring.

På Incentive arbetar Mads framför allt med transportekonomi och klimat- och miljöekonomi. Mats har tidigare arbetat på danska Finansministeriet och Dansk Industri och har stor erfarenhet av att presentera komplexa socioekonomiska frågor på ett lättförståeligt sätt och producera högkvalitativt material — även under tidspress. Under sin tid på Dansk Industri och Undervisningsministeriet arbetade han även med stora och komplexa datamängder. Han har bred ekonomisk kompetens och kan snabbt sätta sig in i nya frågor och problem utifrån kundens perspektiv.

Mads levererar grundliga och kvalitetssäkrade analyser. Han är en bra kommunikatör och lätt att samarbeta med.