Kontakt

Maria Raphael Rathje

Språkkonsult
+45 6133 0171

Marias kärnkompetenser inkluderar skriftlig förmedling, översättning och kommunikation.

Maria arbetar med externt och internt skriftligt material hos Incentive. Maria har en cand.mag. i engelska, och har arbetat med skriftlig förmedling, kommunikation och översättning i Danmark och Storbritannien. Hon har bland annat arbetat med kommunikation inom IT, ekonomi, medicin, EU och politik.

Maria är nyfiken och älskar att bekanta sig med nya ämnen och områden. Hon strävar efter att fullända varje mening, och har en passion för att hitta kreativa lösningar.