Kontakt

Maria Spanggaard

Seniorkonsult
+45 2614 0891

Marias spetskompetens omfattar kvantitativa analyser på vårdområdet, däribland register-, litteratur- och enkätstudier.

Maria har en kandidatexamen i folkhälsovetenskap från Köpenhamns universitet. Hon har deltagit i lång en rad av Incentives hälsoekonomiska och samhällsekonomiska projekt, bland annat med en rad registerstudier på vårdområdet. På så vis har hon tillägnat sig god metodisk kompetens och gedigen erfarenhet inom kvalitativa analyser. Hon har dessutom breda kunskaper om och ett stort intresse för dansk hälso- och sjukvård.

Maria arbetar systematiskt och målinriktat. Hon motiveras av att omvandla komplexa data till användbar kunskap, och av att förmedla dessa på ett lättförståeligt sätt till kunden.