Kontakt

Mette Kyed

Kommunikations- och servicechef
+45 4010 9717

Mettes kärnkompetens är språklig rådgivning och kommunikation.

Mette ansvarar för den externa och interna kommunikationen på Incentive och hon är chef för administrationen. Mette har en fil. kand.-examen Med sin gedigna språkbakgrund och med mer än 15 års erfarenhet av språk och kommunikation inom olika branscher är Mette en garant för att Incentive håller en hög kommunikationsmässig nivå. Mette har utvecklat och genomfört Incentives språkpolicy och utbildar löpande konsulterna i skriftlig och muntlig framställning.

Mette är hjälpsam, bra på att planera och arbetar effektivt. Och är mycket bra på att organisera. Hon vet vad som behövs för att en uppgift ska kunna lösas och arbetar alltid envetet för det. Goda relationer och bra stämning är viktigt för Mette och hon gillar att leverera i samarbete med andra.