Kontakt

Mikkel Pedersen

Seniorkonsult
+45 6017 7416

På Incentive har Mikkel skaffat sig gedigen erfarenhet från en rad olika kärnområden inom hälsoekonomi. Detta omfattar bland annat ansökningar till Medicinrådet, preferensstudier, registeranalyser samt modeller för kostnader och budgetkonsekvenser, där han bidrar med sin kompetens inom problemlösning och vid projektets tekniska utförande.

Mikkel är medförfattare till flera vetenskapliga artiklar, som har publicerats i bland annat Journal of Medical Economics, samt flera abstracts, som har accepterats av en lång rad konferenser.

Mikkel har en särskild förmåga att se saker och ting från kundens perspektiv, för att på så vis kunna leverera en produkt som skapar mest värde för kunden.

Mikkel har en doktorsexamen från Syddansk universitet, där han forskade på de effekter som hälso- och socialpolitiska åtgärder har på arbetsmarknaden.