Kontakt

Mikkel Pedersen

Manager
+45 6017 7416

Mikkel har bred teknisk kompetens, ett strategiskt tänkesätt och stor erfarenhet av att skapa globala kostnadseffektivitetsmodeller. Allt detta använder han för att hjälpa kunderna att presentera värdet av sina produkter och kommunicera det till intressenter. Han har många års erfarenhet av att utveckla evidens av högsta kvalitet som stödjer kundernas strategiska mål.

Hans expertis omfattar allt ifrån utveckling av evidens till hälsoekonomisk modellering, där han använder sin kompetens inom statistisk analys av kliniska data, indirekta behandlingsjämförelser (nätverksmetaanalys, NMA), justerade indirekta jämförelser (MAIC), Bucher-analys) och empirisk evidens till att utveckla globala kostnadseffektivitetsmodeller för utvärdering av medicinsk teknik (HTA) och p&r-dokumentation för den europeiska marknaden.

Mikkel har en särskild förmåga att se saker och ting från kundens perspektiv, för att på så vis kunna leverera en produkt som skapar mest värde för kunden.