Kontakt

Patrick Friis Espensen

Seniorkonsult
+45 2826 9023

Patrick har stor kompetens inom transportekonomi, samhällsekonomi och statistik. Han är duktig på att skaffa sig överblick över stora datamängder och komplexa problemställningar.

Patrick har en pol.mag. från Köpenhamns universitet. Han har god erfarenhet när det gäller utveckling av användarvänliga Excelmodeller för både offentliga myndigheter och privata företag, bland annat den senaste uppdateringen av TERESA 5.0, den officiella arbetsbokmodellen för samhällsekonomisk analys på transportområdet.

Patrick är skicklig på att kommunicera bland annat komplexa statistiska resultat. Du kan vara säker på att hans avrapportering både är lättförståelig och lättläst. Han arbetar strukturerat och anser att kunskap, engagemang och gott humör är nyckeln till kvalitet.