Kontakt

Peter Juul Egedesø

Seniorkonsult
+45 2360 5390

Peter är expert när det gäller datadrivna analyser, statistik och mikroekonometri.

Peter är fil.dr. i ekonomi från Syddansk Universitet, där han bland annat har forskat om sambanden mellan ekonomisk utveckling och hälsa. Peter löser ofta uppgifter där problemställningen kräver en ny approach eller en kreativ lösning. Hans styrka ligger inom samhällsekonomiska analyser, statistisk modellering och affärsanalys. Han har framförallt erfarenhet inom transport- och konkurrensekonomi.

Peter brinner för att hjälpa företag och myndigheter att fatta korrekt beslut baserat på rätt yrkesmässiga underlag. Peter tänker analytiskt och har lätt för att snabbt sätta sig in i nya problemställningar. Dessutom är han en enastående kunskapsförmedlare, och har undervisat både kandidat- och masterstudenter. Sist men inte minst är han en omtyckt och mycket hjälpsam kollega.