Kontakt

Phillip Halmsted Olsen

Konsult
+45 3055 2659

Phillip har en masterexamen i matematik-ekonomi vid Köpenhamns universitet, där han har tillgodogjort sig kompetens inom statistik, ekonometri och maskininlärning. Han har därmed erfarenhet av databehandling och programmering.

Phillip var tidigare studentassistent på danska Näringsdepartementet, där han bland annat arbetade med statistik. Han har bidragit till flera publikationer och genomfört ekonomiska registeranalyser på danska statistikmyndighetens databaser.

Phillip har fokus på detaljer och gör allt för att bevara den röda tråden när han löser en uppgift. Han är van vid att formulera komplexa problemställningar på ett lättförståeligt sätt. Phillip är tillmötesgående och lyckas alltid hitta balansen mellan ett analytiskt tänkesätt och en avslappnad ton.