Kontakt

Sandra Stallknecht

Seniorkonsult
Föräldraledighet
+45 2521 6254

Sandra har stor kompetens inom hälsoekonomisk analys, inklusive enkät- och registerstudier samt litteraturgranskning, bland annat i syfte att underlätta market access och för att kartlägga patienternas liv och preferenser.

Sandra har en magisterexamen i folkhälsovetenskap från Köpenhamns universitet, där hon också har undervisat i statistik. På Incentive har Sandra arbetat med flera olika projekt inom hälsoekonomi. Hon har skaffat sig god analytisk och metodologisk kompetens, samt fördjupad kunskap om det danska hälso- och sjukvårdssystemet.

Sandra arbetar analytiskt, grundligt och systematiskt. Hon motiveras av att dela med sig av resultat på ett lättförståeligt sätt, och gör allt för att förstå och uppfylla kundens behov.