Kontakt

Signe Baattrup Reitzel

Seniorkonsult
+45 2279 9995

Signe har gedigen kompetens inom hälsoekonomiska analyser – inklusive registerstudier och litteraturgenomgångar – vilket är viktiga verktyg i samband med market access-processer och kan vara till hjälp vid kartläggningen av såväl sjukdomsbördor som patientpreferenser. Hon har även bred kunskap om och ett stort intresse för patientrapporterade data.

Signe har en magisterexamen i folkhälsovetenskap från Köpenhamns universitet. På Incentive har hon arbetat med ett stort antal projekt inom market access. Hon är en skicklig analytiker och har stor kunskap om danska Medicinrådets ansökningsprocess.

Signe är systematisk, målinriktad och motiveras av att undersöka komplexa frågor och presentera resultat på ett lättförståeligt sätt. Signe anstränger sig alltid för att förstå och möta kundernas behov.