Kontakt

Signe Baattrup Reitzel

Konsult
+45 2279 9995

Signes spetskompetens inkluderar analyser inom hälsoområdet av kvantitativ karaktär, inklusive registerstudier och undersökningsdata.

Signe har en magisterexamen i folkhälsovetenskap från Köpenhamns universitet. Hon har tidigare arbetat i en patientförening och har lång erfarenhet av forsknings- och dokumentationsarbete, inklusive kartläggning av patientpreferenser och interventionsforskning. Hon har även en bred kunskap om och ett stort intresse för patientrapporterad data.

Signe arbetar gärna inom flera ämnesområden samtidigt, och hon arbetar alltid strukturerat och målinriktat med komplexa analyser.