Kontakt

Søren Primdahl

Specialistkonsult
+45 4010 3927

Sören är utbildad och auktoriserad revisor och har i drygt 22 år som partner vid PwC arbetat med komplexa ekonomiska ersättningsmål. Han har genomgått Danske Advokaters skiljedomsutbildning, är sedan många år värderingsman och fungerar med sin revisorsbakgrund som partsutsedd ekonomisk, finansiell bokförings- och revisionsexpert. På grund av sin bakgrund och att Incentive har professionella resurser på området arbetar han även med makroekonomiska problemställningar.

Sören har assisterat advokatbyråer vid några av Danmarks största ersättningsmål och därigenom förvärvat stor praktisk erfarenhet av att utforma och lägga fram ekonomiska rapporter för domstol. Arbetsområdena har varit kontraktsrätt, IT, konkurrensrätt, företagsförvärv, immateriella rättigheter, försäkringskrav m.m.

Sören är på ett yrkesmässigt plan en tävlingsmänniska som har förmågan att sätta sig in djupt och systematiskt i ett mål för att identifiera klientens styrkor och motpartens svagheter. Målet är att leverera ett korrekt och användbart arbete som anses trovärdigt i rätten och samtidigt förmedla det i en form som gör att rätten kan fatta sitt beslut utan att behöva fördjupa sig i tekniska detaljer.