Kontakt

Torben Franch

Director och partner
+45 4182 0320

Torben är expert på energimarknader och energiproduktion från både konventionella och förnybara energiformer.

Torben är utbildad pol. kand. och har i drygt 25 år arbetat nationellt och internationellt med energi i många olika former: Från naturgas via fjärrvärme och avfallsförbränning till vindkraft och solceller. Torben började som konsult 2001 och har sedan verkat som såväl fristående konsult och som chef på konsultföretag. Han har tidigare arbetat för bl.a. Maersk Oil, Energi E2 och tyska ProCom.

Torben brinner för att hjälpa företag och myndigheter att utnyttja de nya möjligheter som omställningen till förnybar energi innebär. Han anser att den tekniska utvecklingen innebär nya möjligheter och han sätter en ära i att hjälpa kunderna att förverkliga sin potential.